ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
121 รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
445
22 ต.ค. 2558
122 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
15 ต.ค. 2558
123 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
333
14 ต.ค. 2558
124 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
296
14 ต.ค. 2558
125 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
544
13 ส.ค. 2558
126 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
666
09 ก.ค. 2558
127 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
477
14 พ.ย. 2557
128 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
456
03 พ.ย. 2557
129 แบบราบงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดจัดหาพัสดุ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
379
30 ต.ค. 2557
130 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
370
27 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| 13 |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25