ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ต.ค. 2561
92 แผนจัดหาพัสดุประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
09 ต.ค. 2561
93 ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยบางรักนก ดาวน์โหลดเอกสาร
149
15 ส.ค. 2561
94 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
184
14 ส.ค. 2561
95 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง2 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
14 ส.ค. 2561
96 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง3 ดาวน์โหลดเอกสาร
174
14 ส.ค. 2561
97 ประกาศเจตจำนง ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
194
14 ส.ค. 2561
98 ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
167
01 ก.ค. 2561
99 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
185
09 เม.ย. 2561
100 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานกอสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นของเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
178
19 มี.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25