ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
91 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่สูงขึ้นและประกาศกำหนดวันเวลาและสถานที่คัดเลือก ดาวน์โหลดเอกสาร
445
13 ส.ค. 2558
92 ประกาศรับสมัครคัดเลือกพนักงานเทศบาลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นสำหรับตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
570
09 ก.ค. 2558
93 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี ๒๕๕๘ ดาวน์โหลดเอกสาร
393
14 พ.ย. 2557
94 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
361
03 พ.ย. 2557
95 แบบราบงานผลการดำเนินงานตามแผนการจัดจัดหาพัสดุ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
284
30 ต.ค. 2557
96 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
270
27 ต.ค. 2557
97 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
15 ต.ค. 2557
98 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
116
14 ต.ค. 2557
99 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
117
13 ต.ค. 2557
100 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
613
01 ต.ค. 2557
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| 10 |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22