ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 รายงานผลการดาเนินการมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส เทศบาลตาบลปากนคร ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
14
01 มี.ค. 2565
12 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร เรื่อง การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
5
25 ก.พ. 2565
13 ประกาศปิดสำนักงานเทศบาลตำบลปากนครเป็นการชั่วคราว ดาวน์โหลดเอกสาร
60
23 ก.พ. 2565
14 ประกาศปิดเลื่อนสอบสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
53
23 ก.พ. 2565
15 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินสมรรถนะ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
22 ก.พ. 2565
16 รับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
86
01 ก.พ. 2565
17 โครงการฝึกอบรมสร้างจิตสำนึกด้านคุณธรรมความโปร่งใสและเพิ่มพูนความรู้แก่บุคลากร ดาวน์โหลดเอกสาร
12
07 ม.ค. 2565
18 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
13 ธ.ค. 2564
19 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
78
02 ธ.ค. 2564
20 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบหมายงานกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ดาวน์โหลดเอกสาร
1
12 พ.ย. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25