ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
11 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวสะพานตัวที ดาวน์โหลดเอกสาร
84
14 ก.ค. 2563
12 ประกาศรับโอนพนักงานครูเทศบาลตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
110
15 พ.ค. 2563
13 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างการปรับภูมิทัศน์พัฒนาแหลางท่องเที่ยวสะพานตัวที ดาวน์โหลดเอกสาร
87
08 พ.ค. 2563
14 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง รถบรรทุกดีเซล ขนาด 1 ตัน ดาวน์โหลดเอกสาร
90
01 พ.ค. 2563
15 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ่อเก็บน้ำใต้ดินคอนกรีตเสริมเหล็ก ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
85
03 เม.ย. 2563
16 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้า คสล.บริเวณบางหน้าบ้านฝั่งตะวันตก ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 มี.ค. 2563
17 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างสะพานทางเดินเท้าค.ส.ล. ม.4 ต.ท่าไร่ ดาวน์โหลดเอกสาร
84
22 ม.ค. 2563
18 ขอให้เจ้าของป้ายยื่นแบบเพื่อชำระภาษีป้ายประจำปี พ.ศ. 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
23 ธ.ค. 2562
19 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
127
09 ต.ค. 2562
20 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ต.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| 2 |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22