ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 สรุปข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
196
04 ต.ค. 2559
112 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
539
23 ส.ค. 2559
113 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
428
18 ส.ค. 2559
114 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
385
18 ส.ค. 2559
115 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
433
29 ก.ค. 2559
116 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
435
28 ก.ค. 2559
117 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
617
04 ก.ค. 2559
118 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
315
29 มิ.ย. 2559
119 ขอความร่วมมือลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
378
12 พ.ค. 2559
120 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
317
14 พ.ย. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25