ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
111 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
07 พ.ย. 2555
112 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
463
07 พ.ย. 2555
113 การยื่นแบบเสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
541
01 พ.ย. 2555
114 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
431
01 พ.ย. 2555
115 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
411
01 พ.ย. 2555
116 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
390
01 พ.ย. 2555
117 ประชาสัมพันธ์ งานกินของเล แข่งเรือเพรียว เที่ยวปากคอน ประจำปี ๒๕๕๕ ดาวน์โหลดเอกสาร
642
31 ส.ค. 2555
118 รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลปากนร ดาวน์โหลดเอกสาร
489
15 ก.ค. 2555
119 รายงานผลการเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
469
15 ก.ค. 2555
120 ภาพการส่งมอบหีบบัตร ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
436
15 ก.ค. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| 12 |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22