ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
41 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
65
04 ม.ค. 2562
42 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริตธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
69
28 ธ.ค. 2561
43 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนคลองขุด และชุมชนหัวถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
107
27 ธ.ค. 2561
44 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ธ.ค. 2561
45 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
70
21 ธ.ค. 2561
46 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
20 ธ.ค. 2561
47 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชนบางหัวแตก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
49
20 ธ.ค. 2561
48 คู่มือปฎิบัติงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
78
03 ธ.ค. 2561
49 รณรงค์หยุดเผาป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
47
03 ธ.ค. 2561
50 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
105
30 พ.ย. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| 5 |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22