ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
141 ประการศคณะกรรมการพิจารณาผลประกวดราคา รถบรรทุกขยะมูลฝอย แบบอัดท้าย ดาวน์โหลดเอกสาร
671
02 ม.ค. 2556
142 ประกาศคณะกรรมการการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
632
24 ธ.ค. 2555
143 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ดาวน์โหลดเอกสาร
559
18 ธ.ค. 2555
144 การลดขั้นตอนและระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อประชาชน ดาวน์โหลดเอกสาร
422
13 ธ.ค. 2555
145 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
649
07 พ.ย. 2555
146 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ดาวน์โหลดเอกสาร
558
07 พ.ย. 2555
147 การยื่นแบบเสดงรายการชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2556
632
01 พ.ย. 2555
148 ให้เจ้าของที่ดินยื่นแบบแสดงรายการที่ดินเพื่อเสียภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี ๒๕๕๓ ถึง ๒๕๕๖ ต่อเจ้าพนักงานประเมิน ดาวน์โหลดเอกสาร
524
01 พ.ย. 2555
149 การรับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการเพื่อขอรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
503
01 พ.ย. 2555
150 กำหนดวัน เวลา และสถานที่รับขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุเพื่อสนับสนุนการจัดสวัสดิการเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อรับเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ดาวน์โหลดเอกสาร
486
01 พ.ย. 2555
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| 15 |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25