ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแบ่งงานกองคลัง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 พ.ย. 2564
22 ประชาสัมพันธ์คำสั่งแบ่งงานกองช่าง ดาวน์โหลดเอกสาร
1
21 ต.ค. 2564
23 สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
3
01 ต.ค. 2564
24 ข้อมูลปัญหาน้ำเสียในพื้นที่เทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
20 มิ.ย. 2564
25 ขอความร่วมมือชาวตำบลปากนครคัดแยกขยะ ดาวน์โหลดเอกสาร
94
18 พ.ค. 2564
26 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
393
20 เม.ย. 2564
27 ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน ดาวน์โหลดเอกสาร
1
01 เม.ย. 2564
28 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
310
03 มี.ค. 2564
29 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
210
25 ก.พ. 2564
30 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
264
01 ก.พ. 2564
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25