ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
21 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
123
09 ต.ค. 2562
22 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
130
19 ส.ค. 2562
23 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
131
05 ส.ค. 2562
24 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
151
22 ก.ค. 2562
25 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
127
21 มิ.ย. 2562
26 ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
84
12 มิ.ย. 2562
27 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
95
05 มิ.ย. 2562
28 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
16 พ.ค. 2562
29 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
101
03 พ.ค. 2562
30 ผลการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
27 เม.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| 3 |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22