ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศ กำหนดระยะเวลาสำรวจที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ตาม พระราชบัญญัติภาษีที่่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
190
19 พ.ย. 2562
52 รับโอนพนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหาร ดาวน์โหลดเอกสาร
271
09 ต.ค. 2562
53 รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประเภทอื่น ดาวน์โหลดเอกสาร
242
09 ต.ค. 2562
54 รับโอนพนักงานเทศบาล ดาวน์โหลดเอกสาร
225
09 ต.ค. 2562
55 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาคความเหมาสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
241
19 ส.ค. 2562
56 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
224
05 ส.ค. 2562
57 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
280
22 ก.ค. 2562
58 สรุปผลการร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
292
21 มิ.ย. 2562
59 ดัชนีรวมข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7 และ 9 แห่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ.2540
185
12 มิ.ย. 2562
60 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
192
12 มิ.ย. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25