ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
51 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
98
19 พ.ย. 2561
52 ตอบแบบรับรู้ของผ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-ภายนอก ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
77
16 พ.ย. 2561
53 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
92
14 พ.ย. 2561
54 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต (แผ่น1ปี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
65
02 พ.ย. 2561
55 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
108
01 พ.ย. 2561
56 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
79
25 ต.ค. 2561
57 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
25 ต.ค. 2561
58 แผนจัดหาพัสดุประจำปี2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ต.ค. 2561
59 ราคากลางโครงการก่อสร้างและปรับปรุงถนนคอนกรีต ซอยบางรักนก ดาวน์โหลดเอกสาร
54
15 ส.ค. 2561
60 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง ดาวน์โหลดเอกสาร
81
14 ส.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| 6 |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22