ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
100
30 พ.ย. 2560
72 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดาวน์โหลดเอกสาร
76
06 พ.ย. 2560
73 แผนการจัดหาพัสดุ ประจำปี 2561 ดาวน์โหลดเอกสาร
72
09 ต.ค. 2560
74 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต 2561-2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
09 มิ.ย. 2560
75 รับสมัครทำงานรับจ้างบริการสาธารณะ ดาวน์โหลดเอกสาร
277
07 ก.พ. 2560
76 การยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2560 ดาวน์โหลดเอกสาร
68
30 พ.ย. 2559
77 สรุปข่าวการจัดซื้อจัดจ้างเดือนกันยายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
98
04 ต.ค. 2559
78 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก(ผู้ดูแลเด็ก) ดาวน์โหลดเอกสาร
437
23 ส.ค. 2559
79 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
326
18 ส.ค. 2559
80 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
275
18 ส.ค. 2559
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22