ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
71 นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
164
06 ก.พ. 2562
72 ยกย่องบุคคลต้นแบบของ อปท.ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
155
15 ม.ค. 2562
73 ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
169
07 ม.ค. 2562
74 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
164
04 ม.ค. 2562
75 ประกาศเจตนารมณ์ต่อต้านคอร์รัปชั่น ดาวน์โหลดเอกสาร
161
04 ม.ค. 2562
76 โครงการยกย่องผู้มีคุณธรรมจริตธรรม ดาวน์โหลดเอกสาร
163
28 ธ.ค. 2561
77 กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลปากนคร ลงพื้นที่เยี่ยมผู้ป่วยติดเตียง ชุมชนคลองขุด และชุมชนหัวถนน ดาวน์โหลดเอกสาร
212
27 ธ.ค. 2561
78 แผนพัฒนาบุคลากรประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561-2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ธ.ค. 2561
79 ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียภาษีท้องถิ่น ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี พ.ศ. 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
167
21 ธ.ค. 2561
80 คู่มือการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องทุกข์ ดาวน์โหลดเอกสาร
174
20 ธ.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| 8 |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25