ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 สรุปผลการดำเนินงานการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ต.ค.61-พ.ค.62 ดาวน์โหลดเอกสาร
204
05 มิ.ย. 2562
62 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) สัมภาษณ์ ดาวน์โหลดเอกสาร
232
16 พ.ค. 2562
63 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่สอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
197
03 พ.ค. 2562
64 ผลการติดตามและประเมินผลแผนการปฏิบัติการป้องกันปราบปรามการทุจริตประจำปี พ.ศ.2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
170
27 เม.ย. 2562
65 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
276
24 เม.ย. 2562
66 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
299
27 มี.ค. 2562
67 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
135
15 มี.ค. 2562
68 ประเมินตนเองปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
148
05 มี.ค. 2562
69 ขั้นตอน วิธีการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
180
28 ก.พ. 2562
70 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
169
28 ก.พ. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25