ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
61 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง2 ดาวน์โหลดเอกสาร
66
14 ส.ค. 2561
62 กฏหมายที่เกี่ยวข้อง3 ดาวน์โหลดเอกสาร
77
14 ส.ค. 2561
63 ประกาศเจตจำนง ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
85
14 ส.ค. 2561
64 ประชาสัมพันธ์การลดใช้ถุงพลาสติก ลดโลกร้อน ดาวน์โหลดเอกสาร
72
01 ก.ค. 2561
65 แบบรายงานแผนปฎิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ (เพิ่มเติม) ดาวน์โหลดเอกสาร
87
09 เม.ย. 2561
66 การกำหนดระยะเวลายื่นคำขอขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบการงานกอสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นของเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ดาวน์โหลดเอกสาร
81
19 มี.ค. 2561
67 การจัดทำแผนป้องกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
83
26 ม.ค. 2561
68 กระบวนการดำเนินการทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
85
17 ม.ค. 2561
69 แนวทางการลงโทษทางวินัย ดาวน์โหลดเอกสาร
87
17 ม.ค. 2561
70 แผนผังการดำเนินการความรับผิดทางละเมิด ดาวน์โหลดเอกสาร
82
16 ม.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| 7 |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22