ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
31 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ ดาวน์โหลดเอกสาร
125
24 เม.ย. 2562
32 รับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
145
27 มี.ค. 2562
33 ราคากลางโครงการประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมสร้างถนนผิวจราจรพาราแอสฟัลท์คอนกรีต สายศรีวิชัย หมู่ที่6 ดาวน์โหลดเอกสาร
46
15 มี.ค. 2562
34 ประเมินตนเองปี 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
05 มี.ค. 2562
35 ขั้นตอน วิธีการป้องกันการรับสินบน ดาวน์โหลดเอกสาร
81
28 ก.พ. 2562
36 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
78
28 ก.พ. 2562
37 นโยบายต่อต้านการให้สินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดาวน์โหลดเอกสาร
73
06 ก.พ. 2562
38 ยกย่องบุคคลต้นแบบของ อปท.ปีงบประมาณ2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
53
15 ม.ค. 2562
39 ประเมินความเสี่ยงของเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
68
07 ม.ค. 2562
40 แผนการเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและป้องกันการทุจริต ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
73
04 ม.ค. 2562
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| 4 |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22