ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ราคากลางโครงการปรับปรุงซ่อมแซมประปาหมู่บ้าน ชุมชนบางหัวแตก ม.1 ดาวน์โหลดเอกสาร
137
20 ธ.ค. 2561
82 คู่มือปฎิบัติงาน อปท. ดาวน์โหลดเอกสาร
174
03 ธ.ค. 2561
83 รณรงค์หยุดเผาป่า ดาวน์โหลดเอกสาร
137
03 ธ.ค. 2561
84 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบภาความเหมาะสมกับตำแหน่ง(ภาค ค) ดาวน์โหลดเอกสาร
206
30 พ.ย. 2561
85 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่ และระเบียบเกี่ยวกับคัดเลือกพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
208
19 พ.ย. 2561
86 ตอบแบบรับรู้ของผ้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน-ภายนอก ทต.ปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
172
16 พ.ย. 2561
87 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ ดาวน์โหลดเอกสาร
187
14 พ.ย. 2561
88 แผนป้องกันปราบปรามทุจริต (แผ่น1ปี) ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
163
02 พ.ย. 2561
89 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างตามภารกิจ ประจำปีงบประมาณ 2562 ดาวน์โหลดเอกสาร
278
01 พ.ย. 2561
90 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ประจำปี61 ดาวน์โหลดเอกสาร
165
25 ต.ค. 2561
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23| |24| |25