ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
81 ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
330
29 ก.ค. 2559
82 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก ดาวน์โหลดเอกสาร
336
28 ก.ค. 2559
83 ประกาศรับสมัครพนักงานจ้างทั่วไป ดาวน์โหลดเอกสาร
510
04 ก.ค. 2559
84 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2558 - มิถุนายน 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
221
29 มิ.ย. 2559
85 ขอความร่วมมือลดและคัดแยกขยะมูลฝอย ดาวน์โหลดเอกสาร
279
12 พ.ค. 2559
86 ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559 ดาวน์โหลดเอกสาร
225
14 พ.ย. 2558
87 รายชื่อขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
351
22 ต.ค. 2558
88 รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
231
15 ต.ค. 2558
89 แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
239
14 ต.ค. 2558
90 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2558 ดาวน์โหลดเอกสาร
206
14 ต.ค. 2558
 
กำลังแสดงหน้า : |1| |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| 9 |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22