ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียด : สรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 ตุลาคม 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 10 คน