ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประชาสัมพันธ์คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียด : คำสั่งมอบอำนาจให้รองนายกเทศมนตรีปฏิบัติราชการแทน
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 01 เมษายน 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 7 คน