ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ปง./ชง.
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนคร มีความประสงค์รับโอนพนักงานเทศบาลหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นหรือข้าราชการประเภทอื่น มาดำรงตำแหน่ง จพง.ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปง./ชง.
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 19 มกราคม. 2564  :: จำนวนผู้อ่าน 268 คน