ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ราคาประเมินทุนทรัพย์ของที่ดินและสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่เป็นห้องชุด อัตราภาษีที่จัดเก็บและรายละเอียดอื่นที่จำเป็นในการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี พ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
12
13 ธ.ค. 2564
2 แบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้างประจำปีพ.ศ.2565 ดาวน์โหลดเอกสาร
11
02 ธ.ค. 2564
3 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
316
20 เม.ย. 2564
4 ประกาศบัญชีกำหนดราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินและบัญชีกำหนดราคาประเมินทรัพย์โรงเรือสิ่งปลูกสร้างประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
223
03 มี.ค. 2564
5 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
160
25 ก.พ. 2564
6 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
211
01 ก.พ. 2564
7 รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
210
19 ม.ค. 2564
8 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
112
13 ม.ค. 2564
9 รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
106
13 ม.ค. 2564
10 ประกาศแบบบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
84
28 ธ.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22| |23