ข่าวประชาสัมพันธ์
ลำดับ หัวข้อ อ่าน วันที่สร้าง
1 ประกาศเทศบาลตำบลปากนคร ดาวน์โหลดเอกสาร
24
20 เม.ย. 2564
2 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมเสริมผิวจราจรแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ดาวน์โหลดเอกสาร
32
25 ก.พ. 2564
3 ขยายกำหนดเวลาดำเนินการตาม พรบ.ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
47
01 ก.พ. 2564
4 รับโอนเจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารรภัย ปง./ชง. ดาวน์โหลดเอกสาร
59
19 ม.ค. 2564
5 ขอขยายเลาประกาศบัญชีรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ดาวน์โหลดเอกสาร
50
14 ธ.ค. 2563
6 อัตราภาษีป้ายใหม่ เริ่ม 1 มกราคม 2564 ดาวน์โหลดเอกสาร
58
01 ธ.ค. 2563
7 ขยายเวลาการชำระภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง สิ้นสุด 30 กันยายน 2563 ดาวน์โหลดเอกสาร
89
28 ส.ค. 2563
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
78
11 ส.ค. 2563
9 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบคัดเลือกตำแหน่งอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
87
11 ส.ค. 2563
10 รับสมัครอาสาสมัครบริบาลท้องถิ่น ดาวน์โหลดเอกสาร
71
06 ส.ค. 2563
 
กำลังแสดงหน้า : 1 |2| |3| |4| |5| |6| |7| |8| |9| |10| |11| |12| |13| |14| |15| |16| |17| |18| |19| |20| |21| |22