ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
  รายละเอียด : ประกาศกำหนดวันเวลาสถานที่และระเบียบเกี่ยวกับการคัดเลือกพนักงานจ้างทั่วไปตำแหน่งปฏิบัติหน้าที่ดูแลเด็กเล็ก
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 กรกฏาคม 2559  :: จำนวนผู้อ่าน 344 คน