ข่าวประชาสัมพันธ์
เรื่อง : ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
  รายละเอียด : เทศบาลตำบลปากนคร ให้ผู้ที่มีหน้าที่เสียยภาษีท้องถิ่น ยื่นแบบแสดงรายการเพื่อชำระภาษี ประจำปี 2559
  รายละเอียดเพิ่มเติม : ดาวน์โหลดเอกสาร ดาวน์โหลดเอกสาร
 
ประกาศเมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2558  :: จำนวนผู้อ่าน 235 คน