กิจกรรม : การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่1/2558 วันที่ 28 กันยายน
รายละเอียด :
    การประชุมสภาเทศบาล สมัยวิสามัญ สมัยที่ 2 ครั้งที่ 1/2558 วันที่ 28 กันยายน 25588 นายกเทศมนตรีตำบลปากนครได้เสนอญัตติ ขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2558 และขออนุมัติกันเงิน จำนวน 5 โครงการ ซึ่งสภาเทศบาล ได้มีมติ ไม่อนุมัติ ด้วยคะแนน 6:4 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง
 
ประกาศเมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2558    อ่าน 383 คน   
 
กำลังแสดงหน้า :
 
ร่วมแสดงความคิดเห็น
ความคิดเห็น :
**
โดย :
**
E-mail :
รหัสส่งข้อมูล :
CAPTCHA  
**